takako@takakocnn

  ウイスキートリオの話。 隠し切れない良い人感。

  ウイスキートリオの話。
隠し切れない良い人感。
  1,4391.2万1年前
  takako@takakocnn

  警察学校組の話。 班長にはお見通し。

  警察学校組の話。
班長にはお見通し。
  1,1351.2万1年前
  takako@takakocnn

  景と零の話。 ハロ嫁ネタを含みます。

  景と零の話。
ハロ嫁ネタを含みます。
  景と零の話。
ハロ嫁ネタを含みます。
  景と零の話。
ハロ嫁ネタを含みます。
  景と零の話。
ハロ嫁ネタを含みます。
  1,0628,1421年前
  takako@takakocnn

  零と景の話。 これが二人の通常運転。

  零と景の話。
これが二人の通常運転。
  1,5641.4万1年前
  takako@takakocnn

  警察学校組の話。 出来ないんじゃない…作らないんだよ!

  警察学校組の話。
出来ないんじゃない…作らないんだよ!
  4984,6711年前
Loading...