@ubugenokotori

  間違ってたら教えてください

  間違ってたら教えてください
  2185年前
  @ubugenokotori

  @halken1d100

  @halken1d100
  065年前
  @ubugenokotori

  前提条件が食い違っていると会話に齟齬が生じる例を描きました

  前提条件が食い違っていると会話に齟齬が生じる例を描きました
  前提条件が食い違っていると会話に齟齬が生じる例を描きました
  0175年前
  @ubugenokotori

  @atfushigi

  @atfushigi
  005年前
  @ubugenokotori

  @yodaki_ne

  @yodaki_ne
  015年前
Loading...